การปรับปรุงโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

453

ข้อเป็นห่วงจากเบื้องบนครับ

07-03-58-10

 

 

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=