ข่าวการศึกษา

แนะล้มโครงการจบม.6 ใน 8 เดือน

“สุทธศรี”เผย ค.ต.ป.ชี้โครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือนของ กศน.เป็นการเรียนข้ามขั้นเกินไป เสนอกลับไปใช้ระบบเทียบโอนแบบเดิมดีกว่า

วันนี้ (22ธ.ค.) ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. ได้มอบนโยบายให้ค.ต.ป.ชุดใหม่ ทำงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และงานวิชาการ ซึ่ง รมว.ศธ. อยากให้ระบบการตรวจสอบภายในเกิดความเข้มแข็ง ทั้งระดับกระทรวงไปจนถึงหน่วยงานต่างๆใน ศธ. โดยที่ประชุมจะไปศึกษาว่า ทำอย่างไรให้ระบบการตรวจสอบภายในมีความเข้มแข็ง และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ด้วย

 

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการปฎิบัติงานของศธ.ประจำปีงบประมาณ2557ซึ่งพบ ว่า การประกันคุณภาพในสถานศึกษาเน้นงานเอกสารมากเกินไป ไม่ได้มุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนเท่าที่ควร งบฯที่ใช้ลงทุนด้านการศึกษายังใช้จ่ายได้น้อยมาก ขณะเดียวกันโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6ใน8เดือนอย่างมีคุณภาพ ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย(กศน.)มีผู้สำเร็จการศึกษาน้อยมาก การกำหนดเป้าหมายผู้เรียนไม่สอดคล้องกับพื้นที่ สถานที่สอบห่างไกลเกินไป

 

และข้อสอบมีเนื้อหาค่อนข้างยาก รวมถึงหน่วยปฎิบัติงานยังขาดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าโครงการนี้เป็นการเรียนที่ข้ามขั้นจนเกินไป จึงเสนอให้กลับไปใช้ระบบเทียบโอนแบบเดิม คือ จบการศึกษาไปทีละขั้นตอนตามระบบการศึกษา อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นว่าโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในปี 2558นี้ ควรเป็นโครงการที่สามารถปฎิบัติได้จริงและมีคุณภาพ.

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

Source
เดลินิวส์
แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา