ด่วนที่สุด ที...

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 128 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา

463
0

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 128 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
—————————–

ว128/2558
ว128/2558

สรุปได้ก็คือ ใน ว 19 ข้อ 1.14 และ ว 20 1.16 นั้นจะมีข้อความเหมือนกันดังนี้

1.14 1.16

 

หนังสือ ว128 เพิ่มเติมจาก ว2/2558 คลิก

- แสดงความคิดเห็น -