สื่อภาษาไทยสวยๆ “คำควบกล้ำ”

วันนี้ แอดมินแนน มีสื่อภาษาไทยสวยๆไว้ใช้ประกอบการสอนเกี่ยวกับคำควบกล้ำเอาไว้ใช้กันนะคะ ที่มา :  https://www.facebook.com/wanphen.intho
เกณฑ์ศิลปหัตกรรมแห่งชาติครั้งที่ 66
linead

สื่อการสอน

แผนการสอนสอน ข้อสอบ ใบงาน วิจัย นวัตกรรม เว็บไซต์ครูแนะนำ

ข่าวสอบบรรจุ / เรียกบรรจุ / สอบราชการ

สาระความรู้เพื่อครูไทย

สังคมออนไลน์ครูไทยไม่ตกข่าว